ANBI informatie


Anonieme Alcoholisten Nederland heeft de ANBI status. Dit betekent dat AA Nederland geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan AA Nederland voor u aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). AA Nederland hanteert wel beperkende voorwaarden voor het accepteren van schenkingen en erfenissen. Informeert u hierover voordat u uw donatie doet.

Stichting Werkgroepen Anonieme Alcoholisten in Nederland

KvK 41200630 / RSIN 008073557

Beter bekend als:

Anonieme Alcoholisten Nederland (AA Nederland)

Bezoekadres:
Statenweg 207
3039HP Rotterdam
Postadres:
Postbus 2633
3000CP Rotterdam
T
E
W

+31 (0)10 243 01 93
adb@aa-nederland.nl
www.aa-nederland.nl

Doelstelling

‘Anonieme Alcoholisten’ is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.
De enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen van de leden.
AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of bestrijdt geen enkel doel.
Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

Omschrijving van de AA

Bestuursinformatie

Het bestuur van AA Nederland bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.
De samenstelling van het dagelijks bestuur is:

Dhr. R.J.A. de Nijs (voorzitter)
Mevrouw. G. Wiersma ( vicevoorzitter )
Dhr. G. Eekma (secretaris)
Dhr. T. van Kamp (penningmeester)

Financiële Verantwoording:

Winst en verlies rekening

Jaarverslag DB 2017 ANBI

Jaarverslag AR 2017 ANBI